English French German Spanish

Witamy na stronie Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Mogą tu Państwo znaleźć informacje dotyczące m.in.:

- podejmowanych przez strażników interwencji,

- sposobu załatwienia spraw,

- przeprowadzanych akcji,

- aktów prawnych regulujących działalność Straży Miejskiej, itp.

Zachęcamy do częstych odwiedzin na naszej stronie.

Odzyskano rower

Odzyskano rower

W dniu 11.09.2018 r. dyżurny Straży Miejskiej został poinformowany o rowerze górskim pozostawionym w okolicy...

Pomógł uratować rodzinę

Pomógł uratować rodzinę

Strażnik miejski z Rudy Śląskiej przyczynił się do uratowania ojca i dwóch synów w trakcie pobytu w...

Chciał się powiesić

Chciał się powiesić

Rozstanie z żoną doprowadziło 40-letniego mieszkańca Rudy Śląskiej do załamania nerwowego i chęci odebrania sobie...

Alkohol

Alkohol

Panujące ostatnio wysokie temperatury sprawiają, że nie brakuje amatorów spożywania piwa i innych...

Ujety poszukiwany

Ujety poszukiwany

Atakiem na strażnika miejskiego zakończyła się interwencja na ul. Imieli w Rudzie Śląskiej w dniu 14.07.2018 r....

 • Odzyskano rower

  Odzyskano rower

 • Pomógł uratować rodzinę

  Pomógł uratować rodzinę

 • Chciał się powiesić

  Chciał się powiesić

 • Alkohol

  Alkohol

 • Ujety poszukiwany

  Ujety poszukiwany

SMS dla niesłyszących.
W zakładce Kontakt dodaliśmy numer telefonu, pod którym osoby niesłyszące mogą zgłaszać interwencje za pomocą usługi SMS.

O spalaniu odpadów

dymW Rudzie Śląskiej jeszcze wiele domów ma stare, węglowe piece. Proceder spalania w nich odpadów to niestety wciąż spory problem. Straż Miejska przez cały rok prowadzi kontrole pod kątem szeroko rozumianej gospodarki odpadami, w tym ich spalania. Z oczywistych względów

kontroli palenisk w okresie grzewczym jest znacznie więcej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości strażnicy mogą nałożyć  mandat karny lub skierować wniosek o ukaranie do sądu.
Straż Miejska upoważniona jest do wykonywania funkcji kontrolnych na terenie nieruchomości. W ramach tego upoważnienia strażnicy mają w szczególności prawo do :

- wstępu na teren nieruchomości,
- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Jednocześnie przypominamy, że udaremnianie lub utrudnianie wykonywania czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska podlega zgodnie z art. 225 § 1 kodeksu karnego karze pozbawienia wolności do lat 3.

W tym roku, w związku z wejściem w życie przepisów Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. zwanej też "antysmogową", kontrole przeprowadzane mogą być także pod kątem wykorzystywania niedozwolonych do ogrzewania domów mułów i flotokoncentratów. Na chwilę obecną strażnicy miejscy nie posiadają uprawnień do nakładania mandatów za spalanie paliw niedozwolonych, mogą natomiast skierować wniosek o ukaranie do Sądu.

Wokół nas znajduje się wiele rzeczy, które mogą służyć jako opał, ale nie wszystko może trafić do naszego pieca. Co gorsza większość naszych pieców nie nadaje się do czystego spalania nawet podstawowych paliw, które zalecają ich producenci. Bardzo ważne jest, aby stosować paliwa oraz sposoby ich spalania, które minimalizują ilość i stopień szkodliwości produktów ubocznych.

Czym można palić w piecu?

węglem, koksem dowolnego rodzaju,
drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym o wilgotności poniżej 20%,
papierem, tekturą i opakowaniami z papieru, tektury i drewna,
odpadami z gospodarki leśnej, ale nie chemikaliami i opakowaniami z tworzyw sztucznych,
odpadami z kory i korka,
trocinami, wiórami i ścinkami,
ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi,
brykietami ze słomy, szeroko pojętą biomasą (suchą), zbożem.

Czym nie wolno palić w piecu ?

śmieciami takimi jak :

plastikowe pojemniki butelki po napojach, kartony po sokach,
plastikowe torby z polietylenu,
zużyte opony,
inne odpady z gumy,
przedmioty z tworzyw sztucznych,
elementy drewniane pokryte lakierem,
meble pokryte lakierem,
sztuczna skóry,
opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
opakowania po farbach i lakierach,
pozostałości farb i lakierów,
papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym tlenkiem węgla.
Należy pamiętać, że spalanie odpadów, szczególnie tworzyw sztucznych, nie prowadzi do ich zniknięcia , lecz do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które krążą w powietrzu. Wdychając te zanieczyszczenia, każdy z nas jest narażony na choroby dróg oddechowych, uszkodzenie płuc i inne dolegliwości, podczas gdy przyczyna choroby nie jest rozpoznana i usunięta.

Kominy gospodarstw domowych znajdują się na niewielkich wysokościach co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże wysokości i ich rozproszenie przez wiatr, dlatego zanieczyszczenia tak łatwo trafiają do naszych dróg oddechowych. Im bliżej źródła spalania, tym więcej zanieczyszczeń w powietrzu .

Dymy wydostające się z kominów domów mogą wyglądać bardzo różnie. W zależności od tego co spalane jest w piecach domowych, dymy przybierają różne zabarwienie.

Biały dym zbliżony wyglądem do pary wodnej jest uważany za bezpieczny– powstaje w wyniku spalania suchego drewna, gazu, oleju opałowego, koksu lub węgla dobrej jakości.

Ciemnoszary dym powstaje w wyniku spalania paliw stałych, takich jak węgiel lub wilgotne drewno gorszej jakości, biomasa.

Czarny dym powstaje w wyniku spalania złej jakości węgla lub mokrego drewna złej jakości. Powoduje dużą zawartość pyłów i sadzy w powietrzu.

Dym o niejednolitej barwie, bladopomarańczowy/bury powstaje w wyniku spalania odpadów różnego pochodzenia, to znak, że do pieca wrzucane są plastiki, puszki, obierki, stare ubrania. Palimy wszystko, co popadnie – stare opony, zużyte pampersy i zwykłe śmieci. Jest bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia.

Z uwagi na złożoność procesów zachodzących w trakcie spalania oraz warunków w jakich to spalanie następuje możliwe jest powstawanie różnych produktów tego procesu .

Jednym z najczęściej spalanych odpadów są odpady z tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp.

Najbardziej popularne tworzywa sztuczne

Poli(tereftalan etylenu), czyli popularny PET to chyba najbardziej rozpoznawalny przykład tworzywa sztucznego. Pod względem chemicznym jest poliestrem. „PET” od razu budzi skojarzenie z popularnymi plastikowymi butelkami. To właśnie z tego tworzywa sztucznego produkuje się dzisiaj butelki i wiele innych rodzajów opakowań.

Polichlorek winylu - polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu.

Odpady z PCV są bardzo rozpowszechnione.
PCV produkowane jest już od wielu lat i dlatego odpady te są często spalanym materiałem. PCV, podobnie jak większość tworzyw sztucznych, stwarza poważne zagrożenie w warunkach spalania. Proces, w którym PCV ulega spaleniu charakteryzuje się gwałtownym i dynamicznym przebiegiem, w wyniku którego wydzielają się znaczne ilości dymu, sadzy i lotnych substancji toksycznych (toksyczne produkty rozkładu). Główne niebezpieczeństwo nie wiąże się jednak ze spaleniem samego PCV, lecz z faktem, iż w temperaturze około 200˚ C następuje wydzielanie gazowych produktów spalania: tlenku węgla i chlorowodoru - HCl (około 50% masy początkowej).

Polietylen       

Jest polimerem zbudowanym z cząsteczek CH2 występuje jako utwardzony lub nieutwardzony (folie, torby foliowe, reklamówki)

Równie często spalanym odpadem są płyty z laminowanego włókna szklanego. Palność laminatów jest podobna do palności suchego drewna, w procesie spalania wydzielają się duże ilości czarnego, kopcącego dymu zawierającego duże ilości sadzy. Dymy wydzielające się w czasie spalania laminatów zawierają związki chloru, bromu i antymonu, pochodzące z substancji utwardzających i pomocniczych stosowanych w produkcji żywic używanych do laminowania.

Podobnie jak tworzywa sztuczne często spalanym odpadem są odpady z opakowań wielomateriałowych. Definicja opakowań wielomateriałowych i przyjęta praktyka w krajach UE zalicza do opakowań wielomateriałowych wszelkie połączenia dwóch lub więcej różnych materiałów, niezależnie od ich procentowego udziału w opakowaniu

UKŁADY WIELOMATERIAŁOWE W OPAKOWANIACH:

papier i tektura/różne metale,
papier i tektura/plastik,
papier i tektura/aluminium,
papier i tektura/plastik/aluminium,
plastik/aluminium,
plastik/blacha,
plastik/różne metale.

Spalanie opakowań wielomateriałowych powoduje powstawanie produktów podobnych do tych jakie powstają w czasie spalania tworzyw sztucznych.

 

W ramach akcji „Posesja” Straż Miejska w Rudzie Śląskiej prowadzi kontrole nieruchomości pod kątem prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi i ciekłymi. W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do przygotowania i okazania umowy i dowodów uiszczania opłat za wywóz tych nieczystości funkcjonariuszowi Straży Miejskiej dokonującemu kontroli. W przypadku braku powyższych dokumentów należy liczyć się z konsekwencjami określonymi w odpowiednich przepisach prawa. O tych i innych obowiązkach jakie nakłada na właścicieli nieruchomości prawo możesz dowiedzieć się tutaj.

 

1806516
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
5047
1854
6901
26149
29407

 Jak załatwić sprawę

Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć co należy zrobić w przypadku gdy:

- jesteście świadkami popełnienia wykroczenia bądź przestępstwa,

- otrzymacie wezwanie do stawienia się w Komendzie Straży Miejskiej,

- zostanie odholowany Wasz pojazd,

- zostaniecie ukarani mandatem karnym

to zapraszamy do działu: Jak załatwić sprawę

 

Serwis internetowy miasta Ruda Śląska
KMPSP Ruda Śląska

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Fundacja ITAKA

   

KMP Ruda Śląska

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych

Free business joomla templates