English French German Spanish

 

Zbiór przepisów prawnych regulujących działalność Straży Miejskiej

 

 

 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności.

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich).

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich).

12. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


13. Zarządzenie Nr SP.0050.1.22.2017 z dnia 24.04.2017 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

14. Zarządzenie Nr SP.0050.1.57.2016 z dnia 16.09.2016 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska z późniejszymi zmianami.

 

Serwis internetowy miasta Ruda Śląska
KMPSP Ruda Śląska

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Fundacja ITAKA

   

KMP Ruda Śląska

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych

Free business joomla templates