Koronawirus - informacje dla mieszkańców

 1. Stan epidemii
 2. Szczepienia przeciw COVID-19
 3. Sytuacja w Rudzie Śląskiej
 4. Podstawowa opieka zdrowotna i przychodnie
 5. Funkcjonowanie Urzędu Miasta
 6. Pakiet osłon dla przedsiębiorców
 7. Zobowiązania w PWiK na raty
 8. Działania podjęte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego
 9. Komunikat Prezydenta Miasta
 10. Przydatne informacje

Stan epidemii

Od 20 marca 2020 r. do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii, który daje organom państwowym nowe uprawnienia.

Wszystkie aktualne zasady można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Pobierz: Strategia walki z pandemią COVID-19 - wersja 3.0 (PDF, 775 KB)


Szczepienia przeciw COVID-19

15 grudnia 2020 r. rząd przyjął Narodowy Program Szczepień - https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19.

Pierwsze szczepienia w Polsce ruszyły 17 grudnia 2020 r.

Jeżeli starsza osoba jest niepełnosprawna lub ma problem z poruszaniem się i dotarciem  do punktu szczepień, może skorzystać z transportu organizowanego przez Urząd Miasta. Specjalny samochód dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych podjedzie pod dom i zawiezie na szczepienie. Zgłoszenia są przyjmowane pod nr telefonu: 32 248 63 58 oraz z wykorzystaniem bezpłatnej infolinii 800 158 800. Możliwy jest również  kontakt z Centrum Zarządzania Kryzysowego poprzez e-mail: wzk@ruda-sl.pl.


Sytuacja w Rudzie Śląskiej (17.01.2022)

 • Potwierdzone zakażenia: 18077
 • Zgony: 361
 • Mieszkańcy zaszczepieni przynajmniej jedną dawką: 83541
 • Mieszkańcy w pełni zaszczepieni: 80315

Od 24.11.2020 r. statystyki podawane są jedynie na rządowej stronie poświęconej koronawirusowi. Do połowy stycznia 2021 r. nie były tam dostępne informacje o liczbie ozdrowieńców oraz liczbie osób poddanych kwarantannie czy nadzorowi epidemiologicznemu w Rudzie Śląskiej, które były wcześniej podawane przez rudzki sanepid. Na 23.11.2020 r. łączna liczba ozdrowieńców wynosiła 2001.

Wykres obrazujący przebieg epidemii koronawirusa w Rudzie Śląskiej

Pobierz dane w formie tabeli (docx, 41,18 KB)


Podstawowa opieka zdrowotna i przychodnie specjalistyczne

Zgodnie ze rekomendacją krajowego konsultanta ds. medycyny rodzinnej, wizytę w poradni powinien poprzedzić wywiad telefoniczny z pacjentem, po którym lekarz zdecyduje, czy wizyta na miejscu w poradni jest konieczna, czy wystarczy teleporada.

Podczas wywiadu telefonicznego lekarz ocenia, czy:

 • pacjent nie jest zakażony koronawirusem
 • problemy zdrowotne pacjenta wymagają wizyty w poradni, czy będzie można pomóc mu podczas rozmowy telefonicznej
 • nie ma do czynienia ze stanem zagrożenia życia.

Jeśli wizyta w gabinecie lekarza POZ okaże się konieczna, wtedy przed wejściem do gabinetu pacjent powinien:

 • zasłonić usta i nos maseczką
 • odkazić ręce
 • mieć zmierzoną temperaturę.

Zdalne konsultacje z pacjentem można realizować gdy:

 • telewizyta nie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego,
 • pacjent otrzyma wystarczającą pomoc zdalnie, bez konieczności osobistego kontaktu z lekarzem.

Jeśli pacjent ma problem z uzyskaniem pomocy medycznej, może zgłosić to do Narodowego Funduszu Zdrowia, np. dzwoniąc na bezpłatną Telefoniczną Informację Pacjenta: 800 190 590.


Funkcjonowanie Urzędu Miasta

Od 10 maja 2021 roku Urząd Miasta Ruda Śląska prowadzi bezpośrednią obsługę klientów. Jednocześnie przypominamy, że wiele spraw można załatwić bez osobistej wizyty w Urzędzie.

Zachęcamy do korzystania z alternatywnych form kontaktów z Urzędem (drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej – poprzez e-mail lub ePUAP).

Podczas wizyt w Urzędzie należy przestrzegać wymogów sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej:

 • stosować maseczki,
 • korzystać z możliwości dezynfekcji rąk,
 • zachowywać dystans społeczny – zarówno w biurach, jak i na korytarzach Urzędu.

Lista telefonów wybranych wydziałów Urzędu Miasta, adresy poczty elektronicznej, wykaz rachunków bankowych, komunikaty: https://rudaslaska.bip.info.pl/


Pakiet osłon dla przedsiębiorców

Władze Rudy Śląskiej pomagają lokalnym przedsiębiorcom:

 • płatności podatków lokalnych na wniosek podatnika są odraczane lub rozkładane na raty
 • można starać się o umorzenie zaległości podatkowych
 • przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, mogą ubiegać się o obniżenie opłaty czynszowej; ulga nie dotyczy opłat za media

Rządowa "tarcza antykryzysowa"

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który ma za zadanie pomóc polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa


Zobowiązania w PWiK na raty

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przygotowało dla swoich odbiorców program przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Program skierowany jest do klientów indywidualnych oraz podmiotów dotkniętych skutkami COVID-19 i dotyczy możliwości rozłożenia na maksymalnie 6 rat zobowiązań w stosunku do Spółki.

 1. W przypadku podmiotów gospodarczych (mikro, małe i średnie firmy) i samorządowych oraz prywatnych podmiotów świadczących usługi niekomercyjne dla mieszkańców:
  • Rozłożenie na raty może być dokonane na wniosek Klienta, gdy:
   - w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w okresie rozliczeniowym objętym wnioskowaną należnością,
   - przestój w prowadzeniu działalności spowodował zmniejszone zużycie wody o co najmniej 30% w stosunku do analogicznego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku.
  • Wniosek powinien dotyczyć odrębnie każdej faktury.
  • Spłata należności zostanie rozłożona na maksymalnie 6 rat.
  • Za okres odroczenia płatności odsetki za opóźnienie nie zostaną naliczone.
 2. W przypadku klientów indywidualnych:
  • Wniosek powinien dotyczyć odrębnie każdej faktury.
  • Spłata należności zostanie rozłożona na maksymalnie 6 rat.
  • Za okres odroczenia płatności odsetki za opóźnienie nie zostaną naliczone.

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Obsługi Klienta (w godz. 7.00 − 15.00), tel. 32/34 24 300 email: bok@pwik.com.pl, Dział Księgowości tel. 32/34 24 226, Windykacja tel. 32/34 24 284, www.pwik.com.pl


Działania podjęte przez Zarząd Transportu Metropolitalnego

W pojazdach komunikacji miejskiej może być zajmowane 100% wszystkich miejsc siedzących i stojących. Zgodnie z rządowymi wytycznymi w autobusach, tramwajach i trolejbusach obowiązuje noszenie maseczek.

W związku ze stanem epidemii oraz wprowadzanymi w sposób dynamiczny zmianami w komunikacji miejskiej, ZTM zachęca do sprawdzania rozkładów jazdy na stronie internetowej. W wyniku wdrażania wielu korekt nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na wszystkich przystankach.

Aktualne rozkłady jazdy: https://rj.metropoliaztm.pl/.


Komunikat Prezydenta Miasta z 10 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych w związku z tym środków zaradczych. Bardzo Państwa proszę, by nie bagatelizować tych wiadomości, a przede wszystkim zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. (...) O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przeczytaj cały komunikat.


Przydatne informacje