Od 9 listopada zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta

2020-11-05

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej od 9 do 27 listopada 2020 r. Urząd Miasta Ruda Śląska będzie zamknięty dla Klientów.

Każdą sprawę wymagającą osobistego stawiennictwa w Urzędzie będzie można załatwić po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z magistratem drogą telefoniczną, korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, czyli poprzez e-mail lub ePUAP. Wszystkie wnioski potrzebne do załatwienia sprawy można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Podczas wizyt w Urzędzie należy przestrzegać wymogów sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej:

  • nosić maseczki,
  • dezynfekować ręce,
  • zachowywać dystans społeczny – zarówno w biurach, jak i na korytarzach.

W celu załatwienia spraw, które nie wymagają osobistego kontaktu, prosimy o korzystanie ze skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku „A” i „B” Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Pisma wrzucane do skrzynki podawczej należy umieszczać w zaklejonej, odpowiednio opisanej kopercie.

Na kopercie należy umieścić:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pismo.

Uwaga! W przypadku przesyłek wrzucanych do skrzynki podawczej nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania!