Dzień Edukacji Narodowej

2021-10-19
Wnętrze sali koncertowej. Widok na kilkanaście rzędów krzeseł zajętych przez widownię. W tle balkon, światła.
Wnętrze sali koncertowej. Widok na kilkanaście rzędów krzeseł zajętych przez widownię. Większość osób ma na twarzy maseczki. W tle balkon.
Kobieta w żółtym żakiecie, jasnej bluzce i kolorowych okularach stoi przy mównicy, przed mikrofonem.
Wnętrze sali. Dwie elegancko ubrane kobiety - jedna z nich trzyma czerwoną różę oraz teczkę. W tle kilka innych stojących osób.
Wnętrze sali. Dwie elegancko ubrane kobiety - jedna z nich trzyma teczkę, druga przekazuje jej czerwoną różę. W tle kilka innych stojących osób.
Dwie elegancko ubrane kobiety. Jedna z nich trzyma kwiaty i przemawia do mikrofonu. Druga stoi z tyłu.
Kobieta ubrana elegancko w czarną marynarkę trzyma duży bukiet żółtych kwiatów i przemawia do mikrofonu.
Na scenie. Elegancko ubrana kobiet stoi przodem do stojącej w trzech rzędach kilkudziesięcioosobowej grupy osób.
Na scenie. Grupa kobiet stojących w rzędzie, mają ubrane maseczki. Ciemne tło.

8 dyrektorów oraz 46 nauczycieli zasłużonych dla oświaty zostało wyróżnionych nagrodą Prezydenta Miasta Ruda Śląska z okazji tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej. Z kolei 39  nauczycielom został nadany stopień nauczyciela mianowanego. W rudzkich placówkach pracuje ponad 2500 pedagogów. Ponad 60% z nich to nauczyciele dyplomowani, którzy uzyskali najwyższy tytuł na ścieżce awansu zawodowego.

- Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do złożenia podziękowań i gratulacji, ale także do refleksji nad tym, jak ważną rolę odgrywają placówki edukacyjne w życiu całej miejskiej społeczności. Cieszę się, że dziś, po długim czasie izolacji, możemy wspólnie świętować Państwa działania i sukcesy - powiedziała podczas dzisiejszej uroczystości wiceprezydent Anna Krzysteczko, odpowiedzialna za resort oświaty.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 29 ośmioletnich szkół podstawowych (w tym 3 specjalne), 5 liceów ogólnokształcących, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia. Najmłodsi uczęszczają do 29 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych. Natomiast w rudzkich szkołach uczy się  prawie 15 tysięcy uczniów, w tym przeszło 1290 osób to pierwszoklasiści, którzy niedawno rozpoczęli swoją szkolną przygodę. Z kolei wychowaniem przedszkolnym objętych jest ponad 4450 dzieci.

- Składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania wszystkim nagrodzonym nauczycielom oraz dyrektorom. Dziękuję za poświęcenie, trud i wysiłek wkładane w pracę oraz za to, że dzieci i młodzież są dla Was nie tylko uczniami, ale i równorzędnymi partnerami, z którymi można podejmować wiele interesujących i twórczych wyzwań. Liczę na to, że Państwa praca będzie przynosiła nadal tak znakomite efekty - powiedziała Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta. - Gratuluję także nauczycielom, którzy zdali niełatwy egzamin na stopień nauczyciela mianowanego - dodała.

Dzień Edukacji Narodowej to państwowe święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Została ona utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 roku. Komisja była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Historia święta sięga 1957 roku, a jego ostateczną datę przyjęto na podstawie Karty Nauczyciela wprowadzonej w 1982 roku. 14 października jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a w 1982 r. przemianowany na Dzień Edukacji Narodowej.