Jest dofinansowanie na kolejne ekoinstalacje

2021-10-20

Dobra wiadomość dla uczestników trzeciego etapu projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście Ruda Śląska”! Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z funduszy unijnych kwotą ponad 3,9 mln zł. Wcześniej rudzki wniosek znajdował się na liście rezerwowej.

- Mieszkańcy zakwalifikowani do tego etapu z niecierpliwością czekali na decyzję o dofinansowaniu, umożliwiającą dalszą realizację projektu. Miło mi przekazać im tę informację – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – W ramach dwóch poprzednich etapów dofinansowanych zostało łącznie ponad 220 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – przypomina.

Do trzeciego etapu projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście Ruda Śląska” zakwalifikowano 171 budynków. - Koszty dla uczestników to jedynie 15 proc. wartości netto całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę jej montażu - podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostają od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu inwestycji, bo te bierze na siebie miasto, a prace realizuje firma wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dodaje.

Wśród 171 wniosków zakwalifikowanych do tego etapu 142 dotyczą instalacji fotowoltaicznych, 15 pomp ciepła, a 14 instalacji solarnych. – W najbliższym czasie będziemy kontaktować się z wnioskodawcami w celu potwierdzenia przez nich uczestnictwa w projekcie. Następnie będziemy mogli rozpocząć przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – mówi Eugeniusz Malinowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM.

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie projektu w 2018 r. instalacje OZE zamontowano w 51 budynkach (31 fotowoltaicznych, 15 solarnych, 5 pomp ciepła), a drugim etapie w 2020 r. w 172 budynkach (134 fotowoltaiczne, 24 solarne, 14 pomp ciepła).

Pozyskane przez miasto dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej przyznane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – Uchwalone w ostatnich dniach przez zarząd województwa dofinansowanie trzeciego etapu to ponad 3,9 mln zł, a na dwa poprzednie etapy otrzymaliśmy w sumie ponad 4,3 mln zł – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Wykonanie takich instalacji wpisuje się w realizację zarówno Miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak i Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030. Dokumenty te zakładają wykorzystywanie i promocję odnawialnych źródeł energii w mieście. Zakładanym efektem trzeciego etapu projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście Ruda Śląska” jest redukcja emisji w skali roku o 604 tony równoważnika CO2 oraz ponad 29 kg pyłu PM10.

Logotypy funduszy