Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta X kadencji

2021-10-20

W środę 20 października na sali sesyjnej Urzędu Miasta spotkali się uczniowie, którzy będą reprezentować swoje szkoły w czasie trwania X kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska. W skład rady weszło 41 osób, na przewodniczącą wybrano Sylwię Pieter z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Herberta Clarka Hoovera, a zastępcą został Paweł Małyska z Zespołu Szkół nr  6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej.

- Gratuluję wyboru do Młodzieżowej Rady Miasta i dziękuję że zdecydowaliście się kandydować. Bycie radnym to duża odpowiedzialność, dlatego  deklaruję w imieniu całego Zarządu Miasta gotowość do współpracy.  Jesteśmy do waszej dyspozycji, służymy pomocą i radą – zwrócił się do młodych wiceprezydent Krzysztof Mejer.  - Cenię sobie pracę z młodymi ludźmi. Wy jesteście nadzieją i przyszłością, a kiedyś przejmiecie stery w tym mieście –  dodał wiceprezydent.

Gratulacje złożył też młodym radnym wiceprzewodniczący Rady Miasta Kazimierz Myszur. – Miejcie satysfakcję z waszej pracy i podejmujcie  takie decyzje, które będą najlepsze dla ogółu – zaznaczył Kazimierz Myszur.

Pierwsza sesja młodych radnych rozpoczęła się od złożenia uroczystego ślubowania. Kolejnym punktem programu był wybór przewodniczącego rady. Na to stanowisko zgłosiło się pięciu chętnych. W tajnym głosowaniu młodzi zadecydowali, że tę funkcję powierzą Sylwii Pieter z IV Liceum Ogólnokształcącego im. H.K. Hoovera w Rudze Śląskiej. Następnie dokonano wyboru zastępcy, którym został Paweł Małyska z Zespołu Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej oraz prezydium w składzie: Julia Gość z ZS nr 1, Aleksandra Gorajczyk z SP nr 1 oraz Mateusz Ćwięk z ZS 4.

-  Wybór na przewodniczącą to dla mnie duży zaszczyt, dziękuję że radni mi zaufali, mam nadzieję, że będzie się nam dobrze współpracować – powiedziała nowo wybrana  przewodnicząca MRM.

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska X kadencji liczy 41 osób i składa się z przedstawicieli prawie wszystkich szkół z Rudy Śląskiej. Opiekunem młodych radnych z ramienia „dorosłej” Rady Miasta jest Łukasz Wodarski, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta.

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska została powołana do życia w 2002 roku na podstawie uchwały Rady Miasta. Jest reprezentacją uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z których każda może mieć w radzie jednego przedstawiciela, wybieranego przez uczniów.

Młodzi radni reprezentują interesy dzieci i młodzieży wobec instytucji rządowych, pozarządowych oraz samorządowych. Wykonując swoje zadania współpracują ze szkołami i samorządami uczniowskimi, działają na rzecz ochrony praw i godności ucznia, debatują nad rozwiązaniami dla dzieci i młodzieży oraz organizują akcje skierowane do młodych ludzi.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta X kadencji zostały przeprowadzone 28 września. Kandydowały 102 osoby, frekwencja wyborcza wyniosła 91 %. Kadencja radnych potrwa 2 lata.