Prezydent Miasta

Grażyna DziedzicGrażyna Dziedzic

Wyślij e-mail:
prezydent@ruda-sl.pl

 

Pierwszy rok mojej pracy jako prezydenta miasta upłynął pod znakiem starań o poprawę sytuacji finansowej Rudy Śląskiej.

Miasto zastałam nie tylko z dużym zadłużeniem, ale również z niezapłaconymi w terminie fakturami. Okazało się również, że w budżecie nie ma pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli oraz pracowników innych miejskich instytucji. Dlatego rok rozpoczęliśmy od radykalnych oszczędności i szukania dodatkowych przychodów.

Wprowadziliśmy radykalne cięcia w Urzędzie Miasta, kontrolę zarządczą, zmieniliśmy regulamin organizacyjny. Z urzędu odeszło ponad 150 osób. Wydatki miasta w pierwszym półroczu były niższe aż o 30 mln zł w porównaniu z tym samym okresem 2010 roku. To dodało nam sił w pokonywaniu trudności.

Efekty programu oszczędnościowego widoczne były już po pierwszym kwartale 2011 roku. Udało się nam obniżyć kwotę niezapłaconych faktur za usługi i dostawy materiałów z 56 do 35 mln złotych. Zapewniliśmy pieniądze dla nauczycieli. Ale to nie wszystko. Po raz pierwszy od wielu lat powstrzymaliśmy wzrost zadłużenia miasta. To jest sukces nas wszystkich. Dziś naszym śladem idą inni.

Ten sukces był możliwy m.in. dzięki większym niż planowaliśmy dochodom. Pierwsze półrocze zamknęliśmy wynikiem lepszym o 26 mln zł niż w roku 2010. Oprócz ratowania finansów miasta udało się nam zapewnić dostawy  ciepła dla największej dzielnicy miasta - Halemby. Z sukcesem zakończyliśmy również „bój” o Szpital Miejski. Groziło mu ogłoszenie upadłości, co praktycznie wiązałoby się z zamknięciem jedynego szpitala w mieście. Ratunkiem było dokapitalizowanie spółki. Dziś placówka ta, m.in. dzięki wdrożonemu przez nowy zarząd, programowi naprawczemu, ma stabilną sytuację.

Pomimo widocznych pierwszych efektów cały czas szukamy kolejnych rozwiązań, które pozwolą nam zarówno wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań, jak i efektywnie realizować zadania publiczne. Chcemy kontynuować zrównoważony rozwój miasta w dalszym horyzoncie czasowym, dlatego np. wracamy do „Strategii wewnętrznego i zintegrowanego rozwoju miasta Ruda Śląska do 2015 roku”. Strategia ta przyjęta w 1997 roku była aktualizowana tylko do roku 2002.

Prowadzimy rozmowy z inwestorami. Chcemy stworzyć w Rudzie Śląskiej wiele nowych miejsc pracy. Być może już wkrótce będę mogła dobre informacje przekazać mieszkańcom. Ale żeby inwestorów zainteresować naszym miastem musimy zrealizować w mieście wiele inwestycji, zwłaszcza drogowych. W budżecie miasta na 2012 rok zarezerwowaliśmy na ten cel ponad 67 mln złotych. Te inwestycje poprawią jakość życia. Będziemy prowadzić termomodernizację miejskich placówek, zmniejszając w ten sposób koszty ich utrzymania. Konsolidujemy zamówienia energii, by lepiej wykorzystać zapisane w budżecie pieniądze, pieniądze wszystkich mieszkańców. Stąd szczególna staranność przy planowaniu wydatków i otwarcie na nowe technologie i nowe inwestycje.


Kontakt:

tel. 32 248 71 88
tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 1140
tel. 663 058 500
fax: 32 248 74 32
e-mail: prezydent@ruda-sl.pl