Zastępcy Prezydenta

Krzysztof Mejer

Krzysztof Mejer
I Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. gospodarki komunalnej

Wyślij e-mail: k.mejer@ruda-sl.pl

 

Michał Pierończyk

Michał Pierończyk
II Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska
ds. zagospodarowania przestrzennego

Wyślij e-mail:  m.pieronczyk@ruda-sl.pl


Urodzony 10.12.1977 r. w Rudzie Śląskiej. Mieszka w Nowym Bytomiu.
Absolwent II LO im. G. Morcinka w Wirku. Laureat olimpiad geograficznych (1992, 1994, 1995). Asystent w kancelarii adwokackiej w Wirku (od 2000). Magister prawa (2009).
Znajomość jęz. angielskiego (FCE 1997). Praktyki w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej (1999) i Śląskim Urzędzie Marszałkowskim (2000). Uczestnik szkolenia jak pozyskiwać środki unijne (2004). Uzyskał status Koordynatora Pracy Wolontariuszy (2004). Konsultował pod kątem prawnym projekt „FILMOFIL” dofinansowany z UE (2004/5).
Aktywnie działał w organizacjach: „Młodzi Demokraci” (1998-2001), „Unia Wolności” (1998-2002), „Młodzi Europy” (od 2001; 2008 członkostwo honorowe), Nowobytomska Sieć Komputerowa „Matrix” (od 2001), SRL „Pegaz” (2004/5). Współtworzył „Porozumienie dla Rudy Śląskiej” (2001).
Startował w wyborach samorządowych z list „Porozumienia dla Rudy Śląskiej” (2002), „Wspólnie dla Rudy Śląskiej” (2006) oraz ponownie „Porozumienia dla Rudy Śląskiej (2010).
W kadencji 2006 – 2010 Przewodniczący Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa, członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, przedstawiciel Rady Miasta w Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta.
Zainteresowania: geografia, doktryny polityczno – ekonomiczne, historia, struktury samorządowe, zarządzanie zespołami ludzkimi, wykorzystanie Internetu w społeczeństwie informacyjnym, kultura i historia irlandzka.
Hobby: zbieranie interesujących map.

Anna Krzysteczko

Anna Krzysteczko
III Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. społecznych

Wyślij e-mail: a.krzysteczko@ruda-sl.pl